PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO UAB MEDLINKAS
INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato internetinės parduotuvės medlink.lt (toliau – Parduotuvės) kliento (toliau – Pirkėjo) ir UAB Medlinkas (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.
  • Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis). Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių Parduotuvėje.
  • Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
  • Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 

 1. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  • Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
  • Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
  • Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.
  • Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
  • Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir/ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir/ar telefonu) ir/ar PVM sąskaitą faktūrą.
  • Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pirkėjas turi teisę:
   • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   • grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas ir/ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
  • Pirkėjas įsipareigoja:
   • sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
   • priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
   • patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (el. paštu: info@medlink.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
   • apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pardavėjas turi teisę:
   • be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui;
   • laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui;
   • pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir/ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje;
  • Pardavėjas įsipareigoja:
   • gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus;
   • negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

 

 1. ATSISKAITYMO UŽ PREKES BŪDAI
  • Banko kortele

Galima atsiskaityti VISA, MASTERCARD bankinėmis kortelėmis. Pirkėjas, atlikęs mokėjimą kortele, nukreipiamas į sertifikuoto atsiskaitymo kortelėmis paslaugos teikėjo serverį.

 • Elektronine bankininkyste

Atsiskaitymas pagrindiniais Lietuvos bankų bankininkystės sistemomis arba per Paysera mokėjimų sistemą. Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą, nukreipiamas į pasirinkto banko puslapį ar Payseros mokėjimų sistemą. Sistema automatiškai suformuoja mokėjimą už Pirkėjo prekes. Pirkėjas patvirtina suformuotą mokėjimo pavedimą.

 • Bankiniu pavedimu

Pirkėjas mokėjimo paskirties laukelyje privalo nurodyti užsakymo numerį.

 • Išankstinė sąskaita (įmonėms)

Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką su išankstine sąskaita. Užsakymą galima apmokėti naudojantis nuoroda el. laiške. Sistema automatiškai suformuoja mokėjimą už Pirkėjo prekes. Užsakymo vykdymui būtina išankstinę sąskaitą apmokėti iki datos, nurodytos el. laiške. Laiku neapmokėti užsakymai nevykdomi.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  • Prekių pristatymo paslauga yra mokama.
  • Nemokamas pristatymas visiems užsakymams virš 50 eurų.
  • Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir/ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
  • Pristatymo būdai:
   • E-parduotuvėje medlink.lt Pirkėjas gali pasirinkti kelis prekių pristatymo būdus:
    • Pristatymas į siuntų terminalus;
    • Pristatymas į namus.
   • Priimdamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja:
    • Priėmus siuntą, nepasirašyti dokumento, įrodančio siuntos pristatymą tol, kol:
     • nebus įvertinta visų pakuočių išorė,
     • nebus įsitikinta, kad pakuočių kiekis nurodytas dokumente atitinka Pirkėjui pristatytą pakuočių kiekį.
    • Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.
    • Prekės Pirkėjams pristatomos per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. paštu ir/ar telefonu. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėlyje. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

 

 1. PREKIŲ GARANTIJA IR GRĄŽINIMAS
  • Prekių kokybė ir garantija:
   • Kiekvienai medlink.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama garantija. Garantijos trukmė yra nurodoma prekės aprašyme. Jei prekės aprašyme garantijos trukmė nėra atskirai apibrėžta, laikoma, kad prekei yra suteikiama įprastinė 24 mėn. garantija. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
   • Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
   • Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 14-30 dienas nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui momento. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.
   • Prekes garantiniam aptarnavimui pristatomos į UAB Medlinkas, adresu Ateities g. 10A, 08303 Vilnius, Lietuva
  • Prekių grąžinimo tvarka:
   • Įsigytų prekių medlink.lt e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir visai paskesniais jo pakeitimais.
   • Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, grąžinti Pardavėjui. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
   • Prekių grąžinimo išlaidas apmoka prekės Pirkėjas, nebent Pardavėjas nurodo Pirkėjui kitaip.
   • Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Pardavėjas gali atsisakyti priimti prekę, jei prekės pakuotė buvo specialiai įplėšta, sulaužyta ar kitaip sugadinta ir praradusi prekinę išvaizdą.
   • Prekės gali būti grąžinamos į UAB Medlinkas, adresu Ateities g. 10A, 08303 Vilnius, Lietuva arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius). Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +37068659711 arba el. paštu info@medlink.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.
   • Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
   • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
   • Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
   • Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, t.y. buvo brokuota, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo. Vėliau Pardavėjas turi teisę nepriimti pretenzijų susijusių su prekės kokybe. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti prekės PVM sąskaitą faktūrą.
   • Pardavėjui atsisakius priimti grąžintas prekes, Pirkėjas privalo pasiimti prekes savo sąskaita per 14 dienų. Vėliau laikoma, kad Pirkėjas atsisako grąžintų prekių dėl savo kaltės ir jokių piniginių pretenzijų neturi. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai už prekes nėra grąžinami.

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimu ir pardavimu tarp Pirkėjo ir UAB Medlinkas yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.