Funkcinis įvertinimas

Funkcinis įvertinimas

Kompiuterinės sistemos palengvina ligonio ištyrimą. Naudojant goniometrus, dinamometrus, jėgos plokštes, eisenos daviklius ar kitus elektroninius instrumentus, rezultatai automatiškai išsaugomi, parodomi grafiškai ir atspausdinami. Aiškus rezultatų pateikimas padeda paaiškinti pacientui jo pasiekimus ar funkcijų deficitą ir sudaryti asmeninę terapijos programą.

0

GRĮŽTI

X