PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

 1. Kiekvienai medlink.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama garantija. Garantijos trukmė yra nurodoma prekės aprašyme. Jei prekės aprašyme garantijos trukmė nėra atskirai apibrėžta, laikoma, kad prekei yra suteikiama įprastinė 24 mėn. garantija. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
 2. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
 3. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 14-30 dienas nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui momento. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.
 4. Prekes garantiniam aptarnavimui prašome pristatyti į UAB Medlinkas, adresu Ateities g. 10A, 08303 Vilnius, Lietuva.

PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Įsigytų prekių medlink.lt e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir visai paskesniais jo pakeitimais.
 2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, grąžinti Pardavėjui. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
 3. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka prekės Pirkėjas, nebent Pardavėjas nurodo Pirkėjui kitaip.
 4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Pardavėjas gali atsisakyti priimti prekę, jei prekės pakuotė buvo specialiai įplėšta, sulaužyta ar kitaip sugadinta ir praradusi prekinę išvaizdą.
 5. Prekės gali būti grąžinamos į UAB Medlinkas, adresu Ateities g. 10A, 08303 Vilnius, Lietuva arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius). Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +37068659711 arba el. paštu info@medlink.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.
 6. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
 8. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
 9. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, t.y. buvo brokuota, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo. Vėliau Pardavėjas turi teisę nepriimti pretenzijų susijusių su prekės kokybe. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti prekės PVM sąskaitą faktūrą.
 10. Pardavėjui atsisakius priimti grąžintas prekes, Pirkėjas privalo pasiimti prekes savo sąskaita per 14 dienų. Vėliau laikoma, kad Pirkėjas atsisako grąžintų prekių dėl savo kaltės ir jokių piniginių pretenzijų neturi. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai už prekes nėra grąžinami.
 11. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimu ir pardavimu tarp Pirkėjo ir UAB Medlinkas yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.